Upadłości

Daniel Łazarz w upadłości konsumenckiej (Liszna)

Postanowieniem z dnia 15 września 2020 r. (sygn. akt V GU 437/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Daniela Łazarz PESEL 86072917699 zam. 38-500 Liszna 98 , jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 412/20 of Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Mateusz Świstak w upadłości konsumenckiej (Jedlicze)

Postanowieniem z dnia 14 września 2020 r. (sygn. akt V GU 454/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Mateusza Świstak PESEL 87091414851 zam. Jedlicze Ul.1000-lecia 50, 38-640 Jedlicze jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 407/20 of Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Magdalena Wolanin w upadłości konsumenckiej (Rogi)

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r. (sygn. akt V GU 354/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Magdaleny Wolanin , numer PESEL 80031916785, zamieszkałej 38-430 Rogi jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 288/20 of Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Mariusz Dubanik w upadłości konsumenckiej (Bajdy)

Postanowieniem z dnia 21 maja 2020 r. (sygn. akt V GU 308/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Mariusza Dubanik zam. 38-471 Bajdy 63 PESEL 77051217871 NIP 6842133302 będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 225/20 Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Katarzyna Wójtowicz w upadłości konsumenckiej (Jedlicze)

Postanowieniem z dnia 12 maja 2020 r. (sygn. akt V GU 144/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Katarzyny Wójtowicz, zamieszkałej Jedlicze PESEL 73120713745, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olech oraz syndyka Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 202/18.


Zbigniew Pec w upadłości likwidacyjnej (Wolica)

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2018 r. (sygn. akt V GU 96/18) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Zbigniewa Pec, zamieszkałego w Wolicy, PESEL 66052810510, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawadę oraz Syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 218/18.


Barbara Kolbusz w upadłości likwidacyjnej (Jasło)

Postanowieniem z dnia 4 lipca 2018 r. (sygn. akt V GU 77/18) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Barbary Kolbusz, zamieszkałej: Jasło, PESEL 74042416345, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zasady oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 209/18.


Ryszard Tkaczyk w upadłości likwidacyjnej (Jedlicze)

Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2018 r. (sygn. akt V GU 216/18) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Ryszarda Tkaczyk, zamieszkałego w Jedliczach, PESEL 51052003114, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietany (nr licencji 985). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 177/18.


Joanna Śmigiel w upadłości likwidacyjnej (Sanok)

Postanowieniem z dnia 20 marca 2018 r. (sygn. akt V GU 56/18) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Joanny Śmigiel, zamieszkałej: Sanok, PESEL 79030315725, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 91/18.


Józef Perłowski w upadłości likwidacyjnej (Jedlicze)

Postanowieniem z dnia 16 maja 2016 r. (sygn. akt V GU 102/16) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Józef Perłowski zamieszkały Jedlicze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Rzeszowie Lesława Zawada, na Syndyka Masy Upadłości wyznaczył Pana Tomasz Śmietana. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GU 102/16.


Danuta Perłowska w upadłości likwidacyjnej (Jedlicze)

Postanowieniem z dnia 15 lipca 2016 r. (sygn. akt V GU 166/16) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Danuty Perłowskiej zamieszkały Jedlicze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Rzeszowie Lesława Zawada, na Syndyka Masy Upadłości wyznaczył Pana Tomasz Śmietana. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GU 166/16.


Małgorzata Wasylewicz w upadłości likwidacyjnej (Srogów Dolny)

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 r. (sygn. akt V GU 285/16) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Małgorzaty Wasylewicz zamieszkałej Srogów Dolny, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Janda oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 177/16.