Upadłości

Małgorzata Wasylewicz w upadłości likwidacyjnej (Srogów Dolny)

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 r. (sygn. akt V GU 285/16) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Małgorzaty Wasylewicz zamieszkałej Srogów Dolny, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Janda oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 177/16.


Waldemar Wasylewicz w upadłości likwidacyjnej (Srogów Dolny)

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 r. (sygn. akt V GU 286/16 ) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Waldemar Wasylewicz, zamieszkałego Srogów Dolny, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Janda oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 177/16


Michał Brzeżowski w upadłości likwidacyjnej (Kłodawa)

Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2019 sygn. akt V GU 401/18 Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacji ogłosił upadłość Michała Brzeżowskiego, zamieszkałego Kłodawa PESEL 72040113615, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 33/19.


Henryk Grzywacz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BEST w upadłości likwidacyjnej (Nowy Żmigród)

Postanowieniem z dnia 12 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ogłosił upadłość Henryk Grzywacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BEST Henryk Grzywacz, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sąd wyznaczył Sędziego…


Jawor Gwidon w upadłości likwidacyjnej (Sanok)

Postanowieniem z dnia 3 marca 2016 r. (sygn. akt V GU 53/16) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Jawor Gwidon zamieszkałego Niebieszczany, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,…