Upadłości

Elżbieta Pilch w upadłości konsumenckiej w Ropienka PESEL 56102215826

Postanowieniem z dnia 12 września 2019r. zmienionym postanowieniem z dnia 26 maja 2020r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Pani Elżbiety Pilch zam. Ropienka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 56102215826 Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olech oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 415/19


Grażyna Jerzyk w upadłości konsumenckiej w Łubno Szlacheckie PESEL 61030114664

Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020r. (sygn. akt V GU 58/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Pani Grażyny Jerzyk zam. Łubno Szlacheckie 66 A, 38-204 Tarnowiec PESEL 61030114664, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Rafała Mnicha oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 255/20


Jerzy Wałęga w upadłości konsumenckiej w Jaśle PESEL 66121911373

Postanowieniem z dnia 12 września 2019r zmienionym postanowieniem z dnia 29 maja 2020r. (sygn. akt V GU 402/19) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Pana Jerzego Wałęgi zam. Jasło jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 66121911373. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olech oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 402/19.


Jacek Mastaj w upadłości konsumenckiej w Jaśle PESEL 84072817056

Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2020 r. (sygn. akt V GU 211/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Pana Jacka Mastaj, zamieszkałego Jasło PESEL 84072817056, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olech oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 181/20.


Trafunek Bis spółka z o. o. w upadłości w Dębowcu KRS 0000215896

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019r. (sygn. akt V GU 526/19) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Trafunek Bis spółka z o. o. w upadłości w Dębowcu KRS 0000215896. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olech. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 298/19.


Mirosława Zarzyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwami LOCA JOY Iwonicz Zdrój, GALERIA GLORIETTA Iwonicz Zdrój, CACAO MUSIC & BOWLING CLUB Sanok

Postanowieniem z dnia 8 marca 2019r. (sygn. akt V GU 19/19) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Mirosława Zarzyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwami LOCA JOY Iwonicz Zdrój, GALERIA GLORIETTA Iwonicz Zdrój, CACAO MUSIC & BOWLING CLUB Sanok NIP 6841521485, REGON 371093267. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława zawady. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 142/19.


Firma Handlowo Usługowa BUDMAX Dariusz Marchewka w Jaśle

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 r. (sygn. akt V GU 170/17) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Dariusz Marchewka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa BUDMAX Dariusz Marchewka w Jaśle. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GU 170/17.


Kazimierz Półchłopek w upadłości konsumenckiej (Korczyna)

Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2020 r. (sygn. akt V GU 665/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Kazimierz Półchłopek PESEL 61041915876 zam. 38-420 Korczyna ul. Akacjowa 24, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 589/20 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Ewa Kmiecik w upadłości konsumenckiej (Jasło)

Postanowieniem z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt V GU 625/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Ewy Kmiecik PESEL 59010914542 zam. 38-200 Jasło ul. Żółków 9, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 495/20 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Daniel Łazarz w upadłości konsumenckiej (Liszna)

Postanowieniem z dnia 15 września 2020 r. (sygn. akt V GU 437/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Daniela Łazarz PESEL 86072917699 zam. 38-500 Liszna 98 , jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 412/20 of Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Mateusz Świstak w upadłości konsumenckiej (Jedlicze)

Postanowieniem z dnia 14 września 2020 r. (sygn. akt V GU 454/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Mateusza Świstak PESEL 87091414851 zam. Jedlicze Ul.1000-lecia 50, 38-640 Jedlicze jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 407/20 of Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Magdalena Wolanin w upadłości konsumenckiej (Rogi)

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r. (sygn. akt V GU 354/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Magdaleny Wolanin , numer PESEL 80031916785, zamieszkałej 38-430 Rogi jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 288/20 of Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana