Upadłości

Trafunek Bis spółka z o. o. w upadłości w Dębowcu KRS 0000215896

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019r. (sygn. akt V GU 526/19) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Trafunek Bis spółka z o. o. w upadłości w Dębowcu KRS 0000215896. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olech. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 298/19.


Mirosława Zarzyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwami LOCA JOY Iwonicz Zdrój, GALERIA GLORIETTA Iwonicz Zdrój, CACAO MUSIC & BOWLING CLUB Sanok

Postanowieniem z dnia 8 marca 2019r. (sygn. akt V GU 19/19) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Mirosława Zarzyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwami LOCA JOY Iwonicz Zdrój, GALERIA GLORIETTA Iwonicz Zdrój, CACAO MUSIC & BOWLING CLUB Sanok NIP 6841521485, REGON 371093267. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława zawady. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 142/19.


Firma Handlowo Usługowa BUDMAX Dariusz Marchewka w Jaśle

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 r. (sygn. akt V GU 170/17) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Dariusz Marchewka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa BUDMAX Dariusz Marchewka w Jaśle. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GU 170/17.


Kazimierz Półchłopek w upadłości konsumenckiej (Korczyna)

Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2020 r. (sygn. akt V GU 665/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Kazimierz Półchłopek PESEL 61041915876 zam. 38-420 Korczyna ul. Akacjowa 24, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 589/20 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Adam Kudłaty w upadłości konsumenckiej (Samoklęski)

Postanowieniem z dnia 6 października 2020 r. (sygn. akt V GU 371/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Adama Kudłatego PESEL 92061809890 zam. 38-223 Osiek Jasielski ul Samoklęski 84, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 523/20 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Ewa Kmiecik w upadłości konsumenckiej (Jasło)

Postanowieniem z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt V GU 625/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Ewy Kmiecik PESEL 59010914542 zam. 38-200 Jasło ul. Żółków 9, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 495/20 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Daniel Łazarz w upadłości konsumenckiej (Liszna)

Postanowieniem z dnia 15 września 2020 r. (sygn. akt V GU 437/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Daniela Łazarz PESEL 86072917699 zam. 38-500 Liszna 98 , jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 412/20 of Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Mateusz Świstak w upadłości konsumenckiej (Jedlicze)

Postanowieniem z dnia 14 września 2020 r. (sygn. akt V GU 454/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Mateusza Świstak PESEL 87091414851 zam. Jedlicze Ul.1000-lecia 50, 38-640 Jedlicze jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 407/20 of Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Magdalena Wolanin w upadłości konsumenckiej (Rogi)

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r. (sygn. akt V GU 354/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Magdaleny Wolanin , numer PESEL 80031916785, zamieszkałej 38-430 Rogi jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 288/20 of Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Mariusz Dubanik w upadłości konsumenckiej (Bajdy)

Postanowieniem z dnia 21 maja 2020 r. (sygn. akt V GU 308/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Mariusza Dubanik zam. 38-471 Bajdy 63 PESEL 77051217871 NIP 6842133302 będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 225/20 Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Katarzyna Wójtowicz w upadłości konsumenckiej (Jedlicze)

Postanowieniem z dnia 12 maja 2020 r. (sygn. akt V GU 144/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Katarzyny Wójtowicz, zamieszkałej Jedlicze PESEL 73120713745, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olech oraz syndyka Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 202/18.


Zbigniew Pec w upadłości likwidacyjnej (Wolica)

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2018 r. (sygn. akt V GU 96/18) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Zbigniewa Pec, zamieszkałego w Wolicy, PESEL 66052810510, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawadę oraz Syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 218/18.