Obsługa prawna

Pomoc okazjonalna realizowana jest na podstawie zlecenia przez Klienta sprawy do prowadzenia przez Kancelarię.

W przypadku stałej obsługi prawnej podejmowana jest ona na podstawie umowy o obsługę prawną. W zależności od obustronnych negocjacji umowa ta może być zawarta na czas nieokreślony albo określony. Zlecanie zadań do wykonania pracownikom Kancelarii następuje w trakcie spotkań lub za pośrednictwem poczty klasycznej, poczty elektronicznej, faksu, telefonu. Indywidualnie ustalane z Klientem częstotliwość osobistych spotkań celem podsumowania okresu od ostatniego spotkania. Efekty pracy przedstawiane są bezpośrednio na spotkaniu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie potrzeby na miesiąc przed upływem okresu obowiązywania umowy organizowane jest spotkanie w celu określenia warunków dalszej współpracy.

Pomoc świadczona przez Kancelarię jest odpłatnym świadczeniem usług. Kancelaria stosuje dwie metody wynagradzania: ryczałt i rozliczenie godzinowe. Pierwszy stosowany jest w przypadku pomocy doraźnej, natomiast w przypadku przedsiębiorców znaleźć może zastosowanie jeden z pozostałych lub układ mieszany.

Konkretne zasady współpracy negocjowane są indywidualnie z potencjalnym Klientem. Kancelaria przewiduje także zastosowanie rabatów i upustów.