Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Niezmiernie istotnym dla obrotu gospodarczego jest problem niewypłacalności przedsiębiorcy, zarówno dla niego samego jak i jego kontrahentów. Mając tego świadomość, Kancelaria przedstawia swoim Klientom szeroki zakres działań służących ochronie ich interesów.

Kancelaria posiada duże doświadczenie praktyczne w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego. Doświadczenie to zostało nabyte już na gruncie poprzednio obowiązującej regulacji - pozwala ono spojrzeć z punktu widzenia praktyki na rozwiązania aktualnie obowiązującej ustawy. Doradca Restrukturyzacyjny Tomasz Śmietana (działający jako Syndyk albo Nadzorca Sądowy) wraz z Kancelarią wielokrotnie prowadził postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne. Kancelaria wielokrotnie występowała także w imieniu wierzycieli upadłych. Działając za swoich Klientów w toczących się postępowaniach innych przedsiębiorców, zapewniała i wciąż zapewnia należytą ochronę ich interesów oraz najbardziej korzystne w danych warunkach zaspokojenie wierzytelności konkretnego Zleceniodawcy.