Prawo pracy

Kancelarii świadczy usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Zagadnieniami takimi zajmuje się wyspecjalizowany zespół pracowników.

Oferta Kancelarii obejmuje fachową i praktyczną pomoc w rozstrzyganiu bieżących problemów pracowniczych na bazie uregulowań prawa, indywidualnych rozwiązań pracodawcy oraz z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwem. Pomoc ta uzupełniona jest także możliwością wskazywania optymalnych rozwiązań strategicznych, usprawniających politykę zatrudnienia w przedsiębiorstwie Klienta a także prowadzenia szkoleń w zakresie wybranych zagadnień z prawa pracy.

Nasza oferta opiera się także na bogatym doświadczeniu w przedmiocie zbiorowego prawa pracy. Proponujemy pomoc i uczestnictwo w negocjowaniu, przygotowaniu i zawieraniu układów zborowych pracy, porozumień zbiorowych oraz innych aktów wewnętrzzakładowego prawa pracy (szczególnie regulaminów prawem dopuszczonych).