Prawo administracyjne

Podobnie jak w zakresie prawa cywilnego, naszym Klientom możemy zaproponować doradztwo prawne zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego jak i postępowania administracyjnego.

Prawnicy Kancelarii służą pomocą w poszczególnych zagadnieniach prawa administracyjnego materialnego: odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, prawie budowlanym, administracyjnoprawnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej (występującej również jako prawo gospodarce publiczne), postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zapewniamy pomoc prawną w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi.