Upadłości

Barbara Kolbusz w upadłości likwidacyjnej (Jasło)

Postanowieniem z dnia 4 lipca 2018 r. (sygn. akt V GU 77/18) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Barbary Kolbusz, zamieszkałej: Jasło, PESEL 74042416345, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zasady oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 209/18.


Ryszard Tkaczyk w upadłości likwidacyjnej (Jedlicze)

Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2018 r. (sygn. akt V GU 216/18) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Ryszarda Tkaczyk, zamieszkałego w Jedliczach, PESEL 51052003114, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietany (nr licencji 985). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 177/18.


Józef Perłowski w upadłości likwidacyjnej (Jedlicze)

Postanowieniem z dnia 16 maja 2016 r. (sygn. akt V GU 102/16) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Józef Perłowski zamieszkały Jedlicze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Rzeszowie Lesława Zawada, na Syndyka Masy Upadłości wyznaczył Pana Tomasz Śmietana. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GU 102/16.


Danuta Perłowska w upadłości likwidacyjnej (Jedlicze)

Postanowieniem z dnia 15 lipca 2016 r. (sygn. akt V GU 166/16) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Danuty Perłowskiej zamieszkały Jedlicze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Rzeszowie Lesława Zawada, na Syndyka Masy Upadłości wyznaczył Pana Tomasz Śmietana. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GU 166/16.


Małgorzata Wasylewicz w upadłości likwidacyjnej (Srogów Dolny)

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 r. (sygn. akt V GU 285/16) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Małgorzaty Wasylewicz zamieszkałej Srogów Dolny, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Janda oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 177/16.


Waldemar Wasylewicz w upadłości likwidacyjnej (Srogów Dolny)

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 r. (sygn. akt V GU 286/16 ) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Waldemar Wasylewicz, zamieszkałego Srogów Dolny, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Janda oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 177/16