LICYTACJE


Dzierżawa zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Krosno)

Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana ogłasza przetarg na dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa MIKROTECH spółka akcyjna w upadłości z siedzibą w Krośnie tj. zakładu szwalni położonego w Krośnie przy ul. Mięsowicza 5 w rozumieniu art 55' k.c. W skład Szwalni wchodzą:…


Najem lokali użytkowych (Rzeszów)

Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana ogłasza przetarg na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 30 wraz z wyposażeniem oraz z placem parkingowym: lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1, o powierzchni 2251,01 m2, dla którego…


Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 373 o pow. 0,3051 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr…


Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 197/11 o pow. 0,1289 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr…


Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 197/5 o pow. 0,5390 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr…


Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr ewidencyjny 197/6 o pow. 0,6681 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KS1J/75040/0, zlokalizowaną…