LICYTACJE


Sprzedam nieruchomość gruntową niezabudowaną (Ostrów)

Syndyk Masy Upadłości Piotra Cieśli sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1421 o powierzchni 0,25 ha, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów, gm. Ostrów, pow. ropczycko-sędziszowski dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach Wydział IV…


Sprzedam działkę rolną (Sieklówka Dolna)

Syndyk Masy Upadłości Kariny Musiał sprzeda z wolnej ręki prawo własności działki rolnej ewidencyjnej nr 782/3 o powierzchni 0,2592ha, zlokalizowanej w obrębie Sieklówka Dolna, gmina Kołaczyce dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KS1J/00094084/9.…


Sprzedam udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (Jasło)

Syndyk Masy Upadłości Jacka Mastaja sprzeda z wolnej ręki udziału 1/12 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej działką nr ewidencyjny 44/14 o powierzchni 0,0685 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą…


Sprzedam udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażu (Jasło)

Syndyk Masy Upadłości Jacka Mastaja sprzeda z wolnej ręki udział ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażu, oznaczonej działką nr ewidencyjny 2041 o powierzchni 0,0690 ha, położonej w obrębie 8 Centrum Jasło przy ul. Kościuszki, dla…


Sprzedam udział w nieruchomości gruntowej (Sitnica)

Syndyk Masy Upadłości Jerzego Wałęgi sprzeda udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiącej działkę nr ewidencyjny 454 o pow. 1,5117 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym nr 162, położonej w miejscowości Sitnica, gmina Biecz dla której…


Sprzedam nieruchomość gruntową zabudowaną (Przysieki)

Syndyk Masy Upadłości Upadłej Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości udział w wysokości 2/12 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ewidencyjny 286/1, 286/3, 286/4, 286/5, 286/6 o powierzchni…


Sprzedam urządzenia i maszyny (Jasło)

Syndyk Masy Upadłości Ewy Kmiecik - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda następujące ruchomości: 1. Maszyna guzikarka. 2. Maszyna dziurkarka półautomat. 3. Maszyna stębnówka z komputerem - 6 szt. 4. Maszyna stębnówka - 3 szt. 5. Maszyna stębnówka zwykła…


Sprzedam nieruchomość gruntową (Bajdy)

Syndyk Masy Upadłości Mariusza Dubanika sprzeda z wolnej ręki prawa własności działek nr 419/4 i 420/3 położone w gminie Wojaszówka, w miejscowości Bajdy, o łącznej powierzchni 0,2864 ha, dla których Sąd Rejonowy w Krośnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę…


Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 373 o pow. 0,3051 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr…


Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 197/4 o pow. 0,5590 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr…


Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 197/7 o pow. 0,4247 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr…


Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 197/8 o pow. 0,3499 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr…