Upadłości

Damian Zawisza w upadłości konsumenckiej w Dębowiec PESEL 81060817674

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Pana Damiana Zawiszy, zamieszkałego Dębowiec PESEL 81060817674, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Pawła Jandy oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 351/20


Elżbieta Pilch w upadłości konsumenckiej w Ropienka PESEL 56102215826

Postanowieniem z dnia 12 września 2019r. zmienionym postanowieniem z dnia 26 maja 2020r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Pani Elżbiety Pilch zam. Ropienka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 56102215826 Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olech oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 415/19


Grażyna Jerzyk w upadłości konsumenckiej w Łubno Szlacheckie PESEL 61030114664

Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020r. (sygn. akt V GU 58/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Pani Grażyny Jerzyk zam. Łubno Szlacheckie 66 A, 38-204 Tarnowiec PESEL 61030114664, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Rafała Mnicha oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 255/20


Jerzy Wałęga w upadłości konsumenckiej w Jaśle PESEL 66121911373

Postanowieniem z dnia 12 września 2019r zmienionym postanowieniem z dnia 29 maja 2020r. (sygn. akt V GU 402/19) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Pana Jerzego Wałęgi zam. Jasło jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 66121911373. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olech oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 402/19.


Jacek Mastaj w upadłości konsumenckiej w Jaśle PESEL 84072817056

Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2020 r. (sygn. akt V GU 211/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Pana Jacka Mastaj, zamieszkałego Jasło PESEL 84072817056, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olech oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 181/20.


Trafunek Bis spółka z o. o. w upadłości w Dębowcu KRS 0000215896

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019r. (sygn. akt V GU 526/19) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Trafunek Bis spółka z o. o. w upadłości w Dębowcu KRS 0000215896. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olech. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 298/19.


Mirosława Zarzyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwami LOCA JOY Iwonicz Zdrój, GALERIA GLORIETTA Iwonicz Zdrój, CACAO MUSIC & BOWLING CLUB Sanok

Postanowieniem z dnia 8 marca 2019r. (sygn. akt V GU 19/19) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Mirosława Zarzyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwami LOCA JOY Iwonicz Zdrój, GALERIA GLORIETTA Iwonicz Zdrój, CACAO MUSIC & BOWLING CLUB Sanok NIP 6841521485, REGON 371093267. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława zawady. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 142/19.


Firma Handlowo Usługowa BUDMAX Dariusz Marchewka w Jaśle

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 r. (sygn. akt V GU 170/17) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Dariusz Marchewka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa BUDMAX Dariusz Marchewka w Jaśle. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GU 170/17.


Kazimierz Półchłopek w upadłości konsumenckiej (Korczyna)

Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2020 r. (sygn. akt V GU 665/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Kazimierz Półchłopek PESEL 61041915876 zam. 38-420 Korczyna ul. Akacjowa 24, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 589/20 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Adam Kudłaty w upadłości konsumenckiej (Samoklęski)

Postanowieniem z dnia 6 października 2020 r. (sygn. akt V GU 371/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Adama Kudłatego PESEL 92061809890 zam. 38-223 Osiek Jasielski ul Samoklęski 84, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 523/20 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Ewa Kmiecik w upadłości konsumenckiej (Jasło)

Postanowieniem z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt V GU 625/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Ewy Kmiecik PESEL 59010914542 zam. 38-200 Jasło ul. Żółków 9, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 495/20 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Maria Kaleta w upadłości konsumenckiej (Jasło)

Postanowieniem z dnia 8 października 2020 r. (sygn. akt V GU 605/20) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Marii Kaleta PESEL 65081707163 zam. 38-2 Jasło ul. 3-go Maja 54 A 5, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 477/20 of Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana