Upadłości

Jana Stankiewicz upadłość konsumencka zam. Posada Jaćmierska 77, 38-500 Zarszyn PESEL 51052010930

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2021 r. (sygn. akt V GU 644/21) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ogłosił upadłość Jana Stankiewicz zam. Posada Jaćmierska 77, 38-500 Zarszyn PESEL 51052010930 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 539/21 of Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Zenona Zawiła upadłość konsumencka zam.38-200 Jasło ul. Kościuszki 42/2 PESEL 59101517777

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2021 r. (sygn. akt V GU 456/21) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ogłosił upadłość Zenona Zawiła zam.38-200 Jasło ul. Kościuszki 42/2 PESEL 59101517777 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 510/21 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Piotra Kania upadłość konsumencka zam.38-204 Wrocanka 189 PESEL 76021418555

Postanowieniem z dnia 12 października 2021 r. (sygn. akt V GU 578/21) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ogłosił upadłość Piotra Kania zam.38-204 Wrocanka 189 PESEL 76021418555 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 464/21 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Teresa Karpiel upadłość konsumencka zam. 38-542 Wysoczany 18, PESEL 49051113549

Postanowieniem z dnia 14 września 2021 r. (sygn. akt V GU 480/21) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ogłosił upadłość Teresa Karpiel zam. 38-542 Wysoczany 18, PESEL 49051113549, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 381/21 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Bernard Jerzyk w upadłosci konsumenckiej zam. Łubno Szlacheckie PESEL 90030112358

Postanowieniem z dnia 12 maja 2021 r. (sygn. akt V GU 101/21) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ogłosił upadłość Bernard Jerzyk zam. Łubno Szlacheckie PESEL 90030112358, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 228/21 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Agnieszki Klusk w upadłosci konsumenckiej zam. Wysoka Strzyżowska PESEL 70122510844

Postanowieniem z dnia 28 maja 2021 r. (sygn. akt V GU 294/21) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ogłosił upadłość Kluska Agnieszki PESEL 70122510844 zam. Wysoka Strzyżowska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 270/21 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Bodnar Andrzej w upałosci konsumenckiej zam. Sanok PESEL 64112512110

Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2021 r. (sygn. akt V GU 355/21) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ogłosił upadłość Bodnar Andrzej PESEL 64112512110 zam. Sanok, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 278/21 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Damiana Bańki w upadłosci konsumenckiej zam. Strzyżów PESEL 97032903830

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2021 r. (sygn. akt V GU 338/21) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ogłosił upadłość Damiana Bańka PESEL 97032903830 zam. Strzyżów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 289/21 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Karina Misiał w upadłości Konsumenckiej zam. Sieklówka PESEL 91091005087

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 r. (sygn. akt V GU 260/21) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ogłosił upadłość Kariny Musiał PESEL 91091005087 zam. Sieklówka , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 300/21 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Piotr Cieśla w upadłosci Konsumenckiej Jodłowa PESEL 75070509351

Postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2021 r. (sygn. akt V GU 407/21) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ogłosił upadłość Piotra Ciesli PESEL 75070509351 zam. Jodłowa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 381/21 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Teresa Karpiel w upadłosci konsumenckiej Wysoczany , PESEL 49051113549

Postanowieniem z dnia 14 września 2021 r. (sygn. akt V GU 480/21) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ogłosił upadłość Teresy Karpiel PESEL 49051113549 zam. Wysoczany, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 409/21 of . Syndyka wyznaczono w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasz Śmietana


Damian Zawisza w upadłości konsumenckiej w Dębowiec PESEL 81060817674

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości ogłosił upadłość Pana Damiana Zawiszy, zamieszkałego Dębowiec PESEL 81060817674, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Pawła Jandy oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany numer licencji 985. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 351/20