Klienci

Oferta Kancelarii jest kierowana do w pierwszej kolejności do przedsiębiorców. Dotyczy ona przedsiębiorców indywidualnych oraz zorganizowanych w formie spółek, bez znaczenia czy chodzi o mikroprzesiębiorców, przedsiębiorców małych, średnich czy duże grupy kapitałowe.

Najpełniejszą formą współpracy jest stała kompleksowa obsługa prawna, której zasady i zakres przedstawiamy poniżej.