Klienci

Oferta Kancelarii jest kierowana do w pierwszej kolejności do przedsiębiorców. Dotyczy ona przedsiębiorców indywidualnych oraz zorganizowanych w formie spółek, bez znaczenia czy chodzi o mikroprzesiębiorców, przedsiębiorców małych, średnich czy duże grupy kapitałowe.

Zasady współpracy, wysokość oraz formę wynagrodzenia (ryczałt, stawka godzinowa) uzgodnimy z Państwem po całościowej analizie Państwa faktycznych potrzeb prawnych.