Restrukturyzacja przedsiębiorców

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w dziedzinie restrukturyzacji przedsiębiorców.

Udzielana jest pomoc prawna w zakresie przekształcania spółek a także ich przejmowania i łączenia. Kancelaria udziela w takim przypadku wyjaśnień i pouczeń co do skutków prawnych zaistniałej zmiany, ze szczególnym wskazaniem na przechodzenie długów i odpowiedzialności za nie. Przygotowuje także projektu odpowiednich dokumentów oraz wniosków do właściwych instytucji. Jeżeli konkretny przedsiębiorca uzna to za stosowne, może zwrócić się do nas o świadczenie pomocy prawnej w toczącym się postępowaniu likwidacyjnym - pomoc prawna może dotyczyć na równym poziomie albo likwidowanego, albo jego wierzycieli.