LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedaż lokalu mieszkalnego (Strzyżów)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki lokal mieszkalny nr 48, stanowiący odrębną nieruchomość, położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Strzyżowie za cenę nie niższą niż 260.000,00 zł netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Lokal mieszkalny ma powierzchnię użytkową: 65,81 m2, składa się z: holu, wc, salonu, kuchni z jadalnią, 2 pokoi i łazienki. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,39 m2. Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi: 69,20 m2 wraz z udziałem 6920/295678 w częściach wspólnych.

Operat dotyczący oszacowania odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest dostępny do wglądu w biurze syndyka Tomasz Śmietana: ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło w godz. 9.00 - 15.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin akt sprawy.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 22 maja 2024 r. do godziny 15:00, na adres: Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana, 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 40. W przypadku przesłania oferty listami poleconymi liczy się data wpływu. Otwarcie i wybór oferty nastąpi w siedzibie Syndyka w Jaśle ul. Kościuszki 40 w dniu 27 maja 2024 r. o godzinie 14:00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze: 72 8627 1011 2001 0056 8207 0001 z dopiskiem „Wadium Przetarg Strzyżów” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym.

Szczegółowe zasady składania ofert określone zostały w regulaminie przetargu i aukcji, który jest dostępny do pobrania poniżej.