Prawo gospodarcze

Pomoc prawna Kancelarii obejmuje najważniejsze prawnie dziedziny życia gospodarczego. Kancelaria, obsługując podmioty gospodarcze, wyspecjalizowała się w czynnościach organizacyjnych dotyczących przedsiębiorców, czyli przede wszystkim w prawie spółek. Kancelaria posiada poważne doświadczenie w zakresie przygotowania umów spółek. Chodzi tu o umowy spółek nowych oraz o zmiany w umowach już zawartych. Wyspecjalizowany w zagadnieniu pracownik Kancelarii zajmuje się obsługą Klienta w sądowym postępowaniu rejestrowym (przygotowanie właściwych formularzy, korespondencja ze Sądem) oraz prawniczym opracowywaniem innych aktów wewnętrznych.

Pomoc prawna świadczona jest także na rzecz Klientów jako uczestników życia gospodarczego. Z tego powodu Kancelaria działa głównie w następujących sferach:

  1. Umowy w obrocie gospodarczym.
  2. Prawo restrukturyzacji przedsiębiorstw (zmiany organizacyjne, likwidacja, upadłość, postępowanie naprawcze).
  3. Prawo gospodarcze publiczne (szczególnie prawo reglamentacji działalności oraz prawo oddziałów).
  4. Prawo bankowe.
  5. Nieuczciwa konkurencja.
  6. Ochrona konkurencji i konsumentów.