LICYTACJE


powrót do listy

Maszyna szwalnicza renderka SIRUBA F007J

Ruchomości

Syndyk Masy Upadłości Ewy Kmiecik - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda następującą ruchomość:

Maszyna do szycia renderka - 3-igłowa, 6-nitkowa, górny i dolny przeplot. Maszyna z silnikiem i stolikiem. Stan techniczny dobry. Stopień ogólnego zużycia maszyny to 30%

Cena: 1.530 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych).

Wszelkich informacji udziela:

Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana
ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło
Telefon: 604 582 879