LICYTACJE


Sprzedaż udziału lokalu mieszkalnego (Tarnów)

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki udział ½ prawa własności nieruchomości lokalowej o powierzchni 44,89 m², położonej w Tarnowie przy ul. Kasztanowej 5 lokal nr 3 za cenę nie niższą niż 110 620,00 zł netto (słownie: sto dziesięć tysięcy…


Sprzedaż lokalu mieszkalnego (Strzyżów)

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki lokal mieszkalny nr 48, stanowiący odrębną nieruchomość, położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 48 w Strzyżowie za cenę nie niższą niż 322.200,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych netto).…