LICYTACJE


Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 373 o pow. 0,3051 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr…


Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 197/4 o pow. 0,5590 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr…


Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 197/7 o pow. 0,4247 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr…


Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 197/8 o pow. 0,3499 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr…


Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 197/5 o pow. 0,5390 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr…


Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr ewidencyjny 197/6 o pow. 0,6681 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KS1J/75040/0, zlokalizowaną…


Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (Sanok)

Tomasz Śmietana - Syndyk Masy Upadłości sprzedaje z wolnej ręki składniki masy upadłości: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego zlokalizowanego w Sanoku, przy ul. Traugutta 9, nr działki 1501/2, obręb wójtostwo, nr KW KS1S/00048861/1 wraz z wyposażeniem. Cena minimalna: 2.231.276,00…


Sprzedaż obiektu handlowo-magazynowego (Jasło)

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działek nr 111/10, 111/27 oraz 111/28 o łącznej powierzchni 0,3120 ha wraz z zabudową handlowo–magazynową zlokalizowanych w Jaśle, przy ul. Towarowej 24, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1J/8841 9/2 oraz…


Dzierżawa obiektu Galeria GLORIETTA (Iwonicz Zdrój)

Syndyk Masy Upadłości Mirosława Zarzyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LOCA JOY Mirosław Zarzycki w upadłości, zaprasza do składania ofert na dzierżawę z prawem pierwokupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w skład której wchodzi m.in. obiekt hotelarsko-restauracyjny GALERIA GLORIETTA w Iwoniczu…


Sprzedaż udziału w nieruchomości (Jedlicze)

Tomasz Śmietana - Syndyk Masy Upadłości sprzedaje z wolnej ręki składniki masy upadłości: Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1565 o powierzchni 0,1609 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym o powierzchni użytkowej 79,36 m² oraz…