LICYTACJE


powrót do listy

Dzierżawa zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Krosno)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana ogłasza przetarg na dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa MIKROTECH spółka akcyjna w upadłości z siedzibą w Krośnie tj. zakładu szwalni położonego w Krośnie przy ul. Mięsowicza 5 w rozumieniu art 55' k.c.

W skład Szwalni wchodzą:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą KS1K/00016955/7 działka nr 84 o powierzchni 0,3172 ha wraz z własnością budynków, budowli i placów posadowionych na tej nieruchomości;
  2. wszystkie instalacje oraz infrastruktura, a także ruchomości niezbędne do prowadzenia działalności produkcyjnej i handlowej, które są zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej Szwalnię.

Oferty należy składać do dnia 21 czerwca 2024 r. na adres: Syndyk masy upadłości MIKROTECH spółka akcyjna w upadłości, ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło. Decydująca jest data wpływu oferty do biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Przetarg odbywa się w trybie niejawnym. Warunki przetargu dostępne są w biurze Syndyka w Jaśle przy ul. Kościuszki 40 oraz poniżej.