LICYTACJE


powrót do listy

Najem lokali użytkowych (Rzeszów)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana ogłasza przetarg na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 30 wraz z wyposażeniem oraz z placem parkingowym:

  1. lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1, o powierzchni 2251,01 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00100538/7,
  2. lokalu użytkowego oznaczonego numerem 2, o powierzchni 152,53 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00088844/4,
  3. lokalu użytkowego oznaczonego numerem 4, o powierzchni 170,49 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00099306/1,
  4. lokalu użytkowego oznaczonego numerem 5, o powierzchni 413,49 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00103305/6,
  5. placu parkingowego zlokalizowanego na działce nr 1658/18 obr. 208 Rzeszów – Nowe Miasto, o pow. 0.098 ha, RZ1Z/00162140/2,
  6. placu parkingowego zlokalizowanego na działce nr 1555 obr. 208 Rzeszów – Nowe Miasto, o pow. 0.1296 ha, RZ1Z/00044531/7.

Oferowana cena wywoławcza przedmiotu przetargu nie może być niższa niż kwota 50 000,00 PLN netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych netto). Zainteresowani winni składać oferty w terminie do 20 czerwca 2024 r. do godziny 15:00, w siedzibie syndyka w Jaśle przy ul. Kościuszki 40. W przypadku przesłania oferty listami poleconymi liczy się data wpływu. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Syndyk ustala liczbę otrzymanych ofert w 2 dni po upływie terminu składania ofert i wyznacza termin ich otwarcia, nie później niż w terminie następnych 3 dni. Regulamin przetargu i projekt umowy najmu dostępny jest poniżej.