LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedaż lokalu mieszkalnego (Cisna)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Bogdana Drozda - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sprzeda z wolnej ręki lokal mieszkalny nr 9, stanowiący odrębną nieruchomość, położony w budynku nr 88 w Cisnej, w powiecie leskim, w województwie podkarpackim za cenę nie niższą niż 222.300,00 zł netto (dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych netto).

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej: 78,03 m2, położony na I piętrze, w budynku wielolokalowym; składający się z: czterech pokoi, kuchni, łazienki z we, przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 13 m2. Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi: 91,03 m2 wraz z udziałem 86185/1000000 w częściach wspólnych.

Operat dotyczący oszacowania odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest dostępny do wglądu w biurze syndyka Tomasz Śmietana: ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło w godz. 9.00 - 15.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin akt sprawy.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. do godziny 15:00, na adres: Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana, 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 40. W przypadku przesłania oferty listami poleconymi liczy się data wpływu. Otwarcie i wybór oferty nastąpi w siedzibie Syndyka w Jaśle ul. Kościuszki 40 w dniu 22 lutego 2023 r. o godzinie 14:00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze: 72 8627 1011 2001 0056 8207 0001 z dopiskiem „Wadium Przetarg Cisna” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym.

Szczegółowe zasady składania ofert określone zostały w regulaminie przetargu i aukcji, który jest dostępny do pobrania poniżej.