LICYTACJE


powrót do listy

Maszyna szwalnicza lamowarka SIRUBA F007J

Ruchomości

Syndyk Masy Upadłości Ewy Kmiecik - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda następującą ruchomość:

Maszyna przemysłowa do szycia - stębnówka do szycia ściegiem prostym, igłowy transport, obcinanie nitki, ryglowanie, pozycja igły, podnoszenie stopki, pełna automatyka. Maszyna z silnikiem i stolikiem. Stan techniczny dobry. Stopień ogólnego zużycia maszyny to 30%.

Cena: 1.620 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych).

Wszelkich informacji udziela:

Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana
ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło
Telefon: 604 582 879