LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedam nieruchomość gruntową niezabudowaną (Ostrów)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Piotra Cieśli sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1421 o powierzchni 0,25 ha, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów, gm. Ostrów, pow. ropczycko-sędziszowski dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1R/00050474/8.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 40.400,00 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta złotych). Oferty należy składać do dnia 25 kwietnia 2022 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana, 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 40. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie Syndyka w Jaśle przy ul. Kościuszki 40 w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00.

Sprzedaż dokonana zostanie na warunkach określonych w regulaminie zamieszczonym poniżej.