LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedam działkę rolną (Sieklówka Dolna)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Kariny Musiał sprzeda z wolnej ręki prawo własności działki rolnej ewidencyjnej nr 782/3 o powierzchni 0,2592ha, zlokalizowanej w obrębie Sieklówka Dolna, gmina Kołaczyce dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KS1J/00094084/9.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 6 000,00 zł netto (słownie: sześć tysięcy złotych). Oferty należy składać do dnia 10 stycznia 2022 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana, 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 40. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie Syndyka w Jaśle przy ul. Kościuszki 40 w dniu 12 stycznia 2022 roku o godzinie 10.30.

Sprzedaż dokonana zostanie na warunkach określonych w regulaminie zamieszczonym tutaj.