LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedam udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (Jasło)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Jacka Mastaja sprzeda z wolnej ręki udziału 1/12 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej działką nr ewidencyjny 44/14 o powierzchni 0,0685 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00018248/1 oraz udziału 1/12 w prawie własności działki niezabudowanej nr 44/18 o powierzchni 0,0667 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00044839/2.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi w stosunku do udziału 1/12 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczony działką nr ewidencyjny 44/14 o powierzchni 0,0685 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00018248/1 wynosi 24 325,00 zł netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych złotych).

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi w stosunku do udziału 1/12 w prawie własności działki niezabudowanej nr 44/18 o powierzchni 0,0667 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00044839/2  wynosi 4 125,00 zł netto (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia pięć  złotych).

Oferty oddzielnie dla każdej nieruchomości należy składać do dnia 25 lutego 2022 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana, 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 40. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie Syndyka w Jaśle przy ul. Kościuszki 40 w dniu 1 marca 2022 roku o godzinie 10.30.

Sprzedaż dokonana zostanie na warunkach określonych w regulaminie zamieszczonym tutaj.