LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (Sanok)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Mirosława Zarzyckiego sprzeda z wolnej ręki składniki masy upadłości:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego zlokalizowanego w Sanoku, przy ul. Traugutta 9, nr działki 1501/2, obręb wójtostwo, nr KW KS1S/00048861/1 wraz z wyposażeniem.

Cena minimalna: 1.426.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

Oferty należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, przy ul. Kustronia 4 do dnia 25 czerwca 2021 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2021 r., o godzinie 14.00, w sali nr 7.

Szczegółowe zasady składania ofert określone zostały w regulaminie przetargu i aukcji, który jest dostępny do pobrania tutaj.

Wszelkich informacji udziela:

Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana
ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło
Telefon: 604 582 879