LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedaż obiektu Galeria GLORIETTA (Iwonicz Zdrój)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Mirosława Zarzyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LOCA JOY Mirosław Zarzycki w upadłości, sprzeda zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego położonego w Iwoniczu Zdroju przy Alei Słonecznej 7, w skład którego wchodzi obiekt hotelarsko - restauracyjny GALERIA GLORIETTA w Iwoniczu Zdroju, posadowiony na działce o nr ewidencyjnym 846/4, o powierzchni 0,2385 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00069224/0 wraz z wyposażeniem szczegółowo opisanym w operacie szacunkowym za cenę nie niższą niż 5.158.160,00 zł netto (pięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych netto).

Operat dotyczący oszacowania wartości sprzedawanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Iwoniczu-Zdroju, przy Alei Słonecznej 7 jest dostępny do wglądu w biurze syndyka Tomasz Śmietana przy ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło w godz. 9.00 – 15.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin akt sprawy.

W skład obiektu gastronomiczno-hotelowego GLORIETTA wchodzą:
- dwukondygnacyjny trzygwiazdkowy hotel o łącznej liczbie 24 pokoi dla ok. 50 osób;
- sala bankietowo-konferencyjna z barem oraz wyposażeniem dla ok. 170 osób;
- restauracja z barem oraz wyposażeniem dla ok. 90 osób;
- zaplecze kuchenne z kompletnym wyposażeniem;
- nowoczesna dwutorowa kręgielnia z barem, stołem bilardowym i kompletnym wyposażeniem;
- klub muzyczny z barem, kompleksowym nagłośnieniem i oświetleniem;
- sala wykładowa wraz ze sprzętem multimedialnym;
- czynna strefa SPA (sauna sucha, jacuzzi, łaźnia parowa);
- obowiązujące umowy najmu lokali w dzierżawionym obiekcie.
Obiekt wyposażony jest w windę osobową oraz windę towarową.

Wspaniała lokalizacja (ok. 500 m do uzdrowiskowego centrum) oraz zaplecze gastronomiczno-hotelarskie obiektu stanowi doskonałe miejsce na organizację konferencji, szkoleń, seminariów, bankietów, wesel czy też przyjęć okolicznościowych. Wypracowana przez jedenaście lat działalności marka, której podstawą jest bardzo dobra kuchnia oraz zatrudniona kadra oferująca ponadprzeciętną gościnność, dają dobre rokowania co do dalszej działalności.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 20 października 2023 r. do godziny 15:00, w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi. W przypadku przesłania oferty listami poleconymi liczy się data wpływu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Mirosława Zarzyckiego o numerze: 91 1600 1462 1893 5174 5000 0001 z dopiskiem „Wadium Przetarg IWONICZ ZDRÓJ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 24 października 2023 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 o godz. 10:15, sala 7.

Regulamin aukcji do pobrania poniżej.